Terug naar Zorghuis Nederland       
  • Zorgkosten
  • zorgkosten2


Zorghuis Schalkhaar wonen met de beste zorg

Bij Zorghuis Schalkhaar huren bewoners hun woonruimte en daarbij wordt de zorg verleend. Woon- en zorgkosten zijn dus gescheiden.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service- en verblijfskosten. Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van de woonruimte.
De meesten nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald
uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen
de bewoners uit eigen middelen.

Zorgkosten

Op basis van de zorgbehoefte geeft het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie af. Het CIZ is een onafhankelijk indicatieorgaan
dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. De afgegeven indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is en deze zorg wordt volledig
gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een PGB (Persoonsgebonden Budget).

U betaalt zelf de wettelijke, inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Omdat Zorghuis Schalkhaar een scheiding aanbrengt tussen
wonen en zorg, berekent het CAK in dit geval de lage eigen bijdrage PGB.